#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Có những cái điều kích thích những người chúng ta đó là cái điều mà mình ở nơi đây để kể lại cho mỗi người xem biết được cái điều ấy là cái hay đúng chứ ạ và điều ấy đúng là cái điều khiến mình chờ đợi và mình yêu những cái điều ấy để rồi niềm vui đó là cái đáng chờ mong mọi người nhỉ, và yêu những cái kiểu ấy để biết cái niềm vui đó là cái như nào và khoản khắc dài đó là cái điều đáng được chờ đợi mọi người nhỉ, và yêu nó là cái điều đương nhiên ấy nha mọi người ơi, xem cái điều ấy là cái điều hay ấy nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A